Bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển gỗ quy mô lớn trong rừng phòng hộ

Các đối tượng vận chuyển gỗ tháo chạy khi lực lượng chức năng có mặt.
Các đối tượng vận chuyển gỗ tháo chạy khi lực lượng chức năng có mặt.
Các đối tượng vận chuyển gỗ tháo chạy khi lực lượng chức năng có mặt.
Lên top