Bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm

Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1000 mũ bảo hiểm. Ảnh: TT.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1000 mũ bảo hiểm. Ảnh: TT.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1000 mũ bảo hiểm. Ảnh: TT.
Lên top