Bắt giữ 3 đối tượng cá độ bóng đá hơn 870 triệu đồng

3 đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CA.
3 đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CA.
3 đối tượng cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top