Bắt giữ 2 nhóm giang hồ 59 người chuẩn bị hỗn chiến tranh giành đất đai

Các đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ bị bắt giữ. Ảnh: Minh Châu
Các đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ bị bắt giữ. Ảnh: Minh Châu
Các đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ bị bắt giữ. Ảnh: Minh Châu
Lên top