Bắt giữ 2 đối tượng và gần nửa tấn thuốc nổ, đầu đạn nguy hiểm

Số thuốc nổ được cất trong các bao tải. Ảnh: CAQB
Số thuốc nổ được cất trong các bao tải. Ảnh: CAQB
Số thuốc nổ được cất trong các bao tải. Ảnh: CAQB
Lên top