Bắt giữ 19 đối tượng có liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Công an đọc lệnh bắt giữ Hoàn Thế Duy Thanh. Ảnh: Công an
Công an đọc lệnh bắt giữ Hoàn Thế Duy Thanh. Ảnh: Công an
Công an đọc lệnh bắt giữ Hoàn Thế Duy Thanh. Ảnh: Công an
Lên top