Bắt giữ 12 đối tượng tụ tập đánh bạc giữa dịch COVID-19

Các đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: NT
Các đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: NT
Các đối tượng đánh bạc bị bắt. Ảnh: NT
Lên top