Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt giữ 10kg ngà voi đã chế tác thành 1.600 sản phẩm

Ngà voi đã được chế tác thành các sản phẩm. Ảnh C74 cung cấp.
Ngà voi đã được chế tác thành các sản phẩm. Ảnh C74 cung cấp.