Bắt giữ 1 tấn gỗ trắc vận chuyển trên xe khách

Gỗ trắc vận chuyển trên xe khách bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Gỗ trắc vận chuyển trên xe khách bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Gỗ trắc vận chuyển trên xe khách bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top