Bắt giang hồ cộm cán vụ chiếm 9,2ha đất quốc phòng ở Hải Phòng

Trần Thái Bảo và Phạm Khương Duy. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Trần Thái Bảo và Phạm Khương Duy. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Trần Thái Bảo và Phạm Khương Duy. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top