Bắt giam Trưởng phòng giao dịch F88 tại Bạc Liêu

Liên quan đến ổ dịch F88 tại tỉnh Bạc Liêu, có đến trên 30.000 người phải xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Liên quan đến ổ dịch F88 tại tỉnh Bạc Liêu, có đến trên 30.000 người phải xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Liên quan đến ổ dịch F88 tại tỉnh Bạc Liêu, có đến trên 30.000 người phải xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top