Bắt giam người cha đánh con gái 6 tuổi một cách dã man

Danh Đa, đối tượng đánh con gái ruột 6 tháng tuổi dã man bị khởi tố, bắt giam (ảnh Nhật Hồ)
Danh Đa, đối tượng đánh con gái ruột 6 tháng tuổi dã man bị khởi tố, bắt giam (ảnh Nhật Hồ)
Danh Đa, đối tượng đánh con gái ruột 6 tháng tuổi dã man bị khởi tố, bắt giam (ảnh Nhật Hồ)
Lên top