Bắt giam mẹ và cậu chăn dắt 5 con cháu ruột đi ăn xin

Gái và Bé bị khởi tố, bắt giam vì ngược đãi, chăn dắt ăn xin chính con, cháu ruột mình. Ảnh: Long Long
Gái và Bé bị khởi tố, bắt giam vì ngược đãi, chăn dắt ăn xin chính con, cháu ruột mình. Ảnh: Long Long
Gái và Bé bị khởi tố, bắt giam vì ngược đãi, chăn dắt ăn xin chính con, cháu ruột mình. Ảnh: Long Long
Lên top