Bắt giam Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm
Giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm
Giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm
Lên top