Bắt giam đối tượng cố ý gây thương tích nhân viên điện lực