Bắt Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và nhiều đồng phạm

Các bị can (từ trái sang hàng trên) Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu và Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (hàng dưới từ trái qua).
Các bị can (từ trái sang hàng trên) Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu và Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (hàng dưới từ trái qua).
Các bị can (từ trái sang hàng trên) Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu và Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (hàng dưới từ trái qua).
Lên top