Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Một dự án "ma" của Hoàng Kim Land tại xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh
Một dự án "ma" của Hoàng Kim Land tại xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh
Một dự án "ma" của Hoàng Kim Land tại xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh
Lên top