Bắt Giám đốc Công ty nâng khống thiết bị từ 2 tỉ lên 12 tỉ đồng

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Bà Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty vừa bị bắt. Ảnh: TT
Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Bà Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty vừa bị bắt. Ảnh: TT
Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Bà Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty vừa bị bắt. Ảnh: TT
Lên top