Bắt giám đốc công ty Du lịch Golux về hành vi lừa đảo khách hàng

Khách hàng tố cáo Võ Anh  Kiết đến cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Khách hàng tố cáo Võ Anh Kiết đến cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Khách hàng tố cáo Võ Anh Kiết đến cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Lên top