Bắt giám đốc công ty bảo vệ tự xưng là người của Bộ Công an để lừa chạy án

Bắt giám đốc Cty bảo vệ tự xưng là người của Bộ Công An lừa chạy án. Ảnh: Công an cung cấp
Bắt giám đốc Cty bảo vệ tự xưng là người của Bộ Công An lừa chạy án. Ảnh: Công an cung cấp
Bắt giám đốc Cty bảo vệ tự xưng là người của Bộ Công An lừa chạy án. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top