Quảng Ninh:

Bắt giam cán bộ Phòng nông nghiệp, khởi tố 4 chủ tịch xã làm trái