Bắt giam 3 đối tượng gây ra cháy rừng ở Hà Tĩnh

3 đối tượng bị khởi tố, bắt giam vì gây ra cháy rừng ở huyện Hương Sơn. Ảnh: CA HS
3 đối tượng bị khởi tố, bắt giam vì gây ra cháy rừng ở huyện Hương Sơn. Ảnh: CA HS
3 đối tượng bị khởi tố, bắt giam vì gây ra cháy rừng ở huyện Hương Sơn. Ảnh: CA HS
Lên top