Bắt gái bán dâm môi giới để bạn cùng đi khách giá 3 triệu đồng

Gái bán dâm kiêm môi giới - Trần Thị Kim Trang. Ảnh: Q.Trường.
Gái bán dâm kiêm môi giới - Trần Thị Kim Trang. Ảnh: Q.Trường.
Gái bán dâm kiêm môi giới - Trần Thị Kim Trang. Ảnh: Q.Trường.
Lên top