Bắt được phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự tại quán internet ở Quảng Nam

Tội phạm bỏ trốn khỏi trại giam - Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an
Tội phạm bỏ trốn khỏi trại giam - Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an
Tội phạm bỏ trốn khỏi trại giam - Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an
Lên top