Bắt được nghi can thứ hai trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Tài "Mụn" - nghi can liên quan đến vụ đâm hiệp sĩ. Ảnh Công an cung cấp.
Tài "Mụn" - nghi can liên quan đến vụ đâm hiệp sĩ. Ảnh Công an cung cấp.
Tài "Mụn" - nghi can liên quan đến vụ đâm hiệp sĩ. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top