Bắt đồng phạm trong đường dây làm xăng giả của Trịnh Sướng

Các chất để pha chế xăng giả trong vụ án.
Các chất để pha chế xăng giả trong vụ án.
Các chất để pha chế xăng giả trong vụ án.
Lên top