Bắt đôi vợ chồng hờ giấu 1.688 viên ma túy dưới đế dép

Ma túy được đối tượng Kỳ cất giấu tinh vi trong đế dép.
Ma túy được đối tượng Kỳ cất giấu tinh vi trong đế dép.
Ma túy được đối tượng Kỳ cất giấu tinh vi trong đế dép.
Lên top