Bắt đôi vợ chồng hờ giấu 1.688 viên ma túy dưới đế dép