Bắt đối tượng vờ hỏi mua vàng rồi giật dây chuyền bỏ chạy

Đối tượng Phan Hữu Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Hữu Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Phan Hữu Thành tại cơ quan công an.
Lên top