Bắt đối tượng vận chuyển 30.000 viên hồng phiến

Đối tượng Vũ bị bắt cùng tang vật là 30.000 viên hồng phiến. Ảnh: TT.
Đối tượng Vũ bị bắt cùng tang vật là 30.000 viên hồng phiến. Ảnh: TT.
Đối tượng Vũ bị bắt cùng tang vật là 30.000 viên hồng phiến. Ảnh: TT.
Lên top