Bắt đối tượng trốn cai nghiện mang hung khí và áo nghi dính máu