Bắt đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BP.
Đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BP.
Đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BP.
Lên top