Bắt đối tượng tàng trữ 200 viên ma túy tổng hợp và gần 4g Heroin

Số ma túy được Lê Anh Tuấn mua về.
Số ma túy được Lê Anh Tuấn mua về.
Số ma túy được Lê Anh Tuấn mua về.
Lên top