Bắt đối tượng nhiều lần vào tỉnh Quảng Trị trộm trâu

Đối tượng Đàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Vĩnh Chấp cung cấp.
Đối tượng Đàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Vĩnh Chấp cung cấp.
Đối tượng Đàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Vĩnh Chấp cung cấp.
Lên top