Bắt đối tượng nhận 45 triệu đồng để "gỡ bài"

Hình ảnh phản ánh hiện tượng sai phạm của doanh nghiệp tại Hà Tĩnh thi công không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Bảo Trung
Hình ảnh phản ánh hiện tượng sai phạm của doanh nghiệp tại Hà Tĩnh thi công không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Bảo Trung
Hình ảnh phản ánh hiện tượng sai phạm của doanh nghiệp tại Hà Tĩnh thi công không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Bảo Trung
Lên top