Bắt đối tượng lẻn vào bệnh viện “chôm” điện thoại của người bệnh