Bắt đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

Đối tượng Sỹ bị khởi tố tội tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài trái phép. Ảnh: CA.
Đối tượng Sỹ bị khởi tố tội tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài trái phép. Ảnh: CA.
Đối tượng Sỹ bị khởi tố tội tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài trái phép. Ảnh: CA.
Lên top