Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật ở Bình Dương

Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Bắt đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Lên top