Bắt đôi nam nữ dùng giấy chứng minh giả rút tiền vay ở bưu điện