Bắt đầu xét xử vụ vi phạm về đấu thầu xảy ra tại CDC Hà Nội

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng.
Lên top