Bắt đầu xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô

Bị cáo Doãn Quý Phiến (trái, ngoài cùng) làm thủ tục vào tòa.
Bị cáo Doãn Quý Phiến (trái, ngoài cùng) làm thủ tục vào tòa.
Bị cáo Doãn Quý Phiến (trái, ngoài cùng) làm thủ tục vào tòa.
Lên top