Bắt cóc, dọa chặt ngón tay ép đòi nợ 1 tỉ đồng

Nhóm bắt cóc nạn nhân, ép viết giấy vay 1 tỉ đồng. Ảnh: CACC.
Nhóm bắt cóc nạn nhân, ép viết giấy vay 1 tỉ đồng. Ảnh: CACC.
Nhóm bắt cóc nạn nhân, ép viết giấy vay 1 tỉ đồng. Ảnh: CACC.
Lên top