Bắt cơ sở massage phục vụ mại dâm cho khách nước ngoài ở Nha Trang

Cơ sở spa Thiên Phúc trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Cơ sở spa Thiên Phúc trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Cơ sở spa Thiên Phúc trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top