Bắt Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Ảnh: PV
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Ảnh: PV
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Ảnh: PV
Lên top