Bắt chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại bar, karaoke Sunny

Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: CACC.
Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: CACC.
Ngô Văn Thắng - chủ mưu vụ tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: CACC.
Lên top