Bất chấp mưa lớn, giông lốc, 40 đối tượng vẫn đá gà ăn tiền

Tang vật thu được từ tụ điểm đá gà ăn tiền. Ảnh Công an cung cấp
Tang vật thu được từ tụ điểm đá gà ăn tiền. Ảnh Công an cung cấp
Tang vật thu được từ tụ điểm đá gà ăn tiền. Ảnh Công an cung cấp
Lên top