Bất chấp lệnh dừng hoạt động của TP.Đà Nẵng, 7 đối tượng tụ tập đánh bạc

7 đối tượng đánh bạc bất chấp lệnh dừng hoạt động của TP.Đà Nẵng. Ảnh: Công an
7 đối tượng đánh bạc bất chấp lệnh dừng hoạt động của TP.Đà Nẵng. Ảnh: Công an
7 đối tượng đánh bạc bất chấp lệnh dừng hoạt động của TP.Đà Nẵng. Ảnh: Công an
Lên top