Bất chấp lệnh cấm, nhóm thanh niên tụ tập tại quán karaoke sử dụng ma tuý

11 thanh niên tụ tập tại quán karaoke Hải Vân được xác định dương tính với chất ma tuý. Ảnh: NT
11 thanh niên tụ tập tại quán karaoke Hải Vân được xác định dương tính với chất ma tuý. Ảnh: NT
11 thanh niên tụ tập tại quán karaoke Hải Vân được xác định dương tính với chất ma tuý. Ảnh: NT
Lên top