Quảng Ninh:

Bất chấp cấm biên, đối tượng vẫn đưa 6.500 con gà giống nhập lậu

Đối tượng Vân và số lồng chứa 6.500 con gà nhập lậu từ Trung Quốc bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: TTVH  Bình Liêu
Đối tượng Vân và số lồng chứa 6.500 con gà nhập lậu từ Trung Quốc bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: TTVH Bình Liêu
Đối tượng Vân và số lồng chứa 6.500 con gà nhập lậu từ Trung Quốc bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện. Ảnh: TTVH Bình Liêu
Lên top