Bắt cán bộ Phòng Giáo dục "nổ" xin việc, chiếm đoạt 800 triệu đồng

Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông -  nơi bà Nga làm việc.
Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông - nơi bà Nga làm việc.