Bắt cán bộ huyện trục lợi tiền hỗ trợ giáo dục trẻ em vùng khó

Các nguyên cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh, Gia Lai đã trục lợi hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ trẻ em vùng khó. Ảnh Đ.V
Các nguyên cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh, Gia Lai đã trục lợi hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ trẻ em vùng khó. Ảnh Đ.V
Các nguyên cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh, Gia Lai đã trục lợi hàng tỉ đồng tiền hỗ trợ trẻ em vùng khó. Ảnh Đ.V
Lên top